Евангелски новини

Ден: 12.09.2022

Библейски стих за всеки ден 12 септември

Библейски стих за всеки ден 12 септември

И всеки, който призове името Господно ще се избави;Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени,Както рече Господ,И между оцелелите ония, които Господ ще повика. Йоил 2:32 SMS.Bibliata.com

Back to top